Proceedings of the scientific papers presented at The First International Scientific Interdisciplinary Conference “Yoga in Science – Future and Perspectives”
held in Belgrade, in the Congress center “Sava”, on September 23-24, 2010, organized by the International Society for Scientific Interdisciplinary Yoga Research,
Yoga Federation of Serbia and International Yoga Academy

Zbornik naučnih radova prezentovanih na Prvoj međunarodnoj naučnoj interdisciplinarnoj konferenciji “Joga u nauci – budućnost i perspektive”
koja je održana 23-24. septembra 2010. godine u Beogradu, u Kongresnom centru “Sava”, u organizaciji Međunarodnog društva za naučna
interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Joga saveza Srbije i Međunarodne joga akademije

 

Scientific and Editorial Board / Naučni i uređivački odbor:
Prof. Predrag K. Nikić, PhD ; Prof. Gordana Nikić, PhD; Prof. Dr. Arun Raghuwanshi; Prof. Dr. Kiran Kumar Salagame; Bosiljka Janjušević, BA psychologist;
Prof. Vladimir Gradicki, PhD; Prof. Mikloš Saradi, PhD; Prof. Dr. Suyadi Kenim; Prof. Dr. Takio Sarani;

Editor / Urednik:
Prof. Predrag K. Nikić, PhD

Organizational Board / Organizacioni odbor:
Prof. Predrag K. Nikić, PhD; Prof. Gordana Nikić, PhD; Aleksandra Mitić; Mgr. Aleksandra Ristić; Dr. Ana Miletić; Anđelka Vujinović; Bosiljka Janjušević, BA in psychology; Branimir Živković; Dr. Branka Novaković; Mgr. Brankica Šurlan; Danijela Milutinović; Jasmina Gačić; Milica Zorić; Miloš Štrbac; Mirjana Nemet; Rada Petrović; Sanja Bodiroga; Spomenka Đurđević; Dvm Tamara Vešić-Tomić; Vera Milićević; Vladimir Popović; Vukica Janković, MA; Aleksandar Nikolić; Igor Petrović; Jasmina Knežević; Ljiljana Basarić; Marija Božić

Translators / Prevodioci:
Aleksandra Jakšić, Aleksandra Mitić; Anđelka Vujinović; Biljana Pavićević; Bosiljka Janjušević; Dragana Katić; Ivana Cvetković; Jelena Praštalo; Jovana Filipović; Marko Teodorski; Spomenka Đurđević; Svetlana Vasilić; Tamara Vešić-Tomić; Tatjana Kostanjevec; Zorica Popović, PhD

Publisher / Izdavač:
Yoga Federation of Serbia / Joga savez Srbije
Gandijeva 101, 11070 Novi Beograd,
www.yogasavezsrbije.com

For Publiser / Za izdavača:
Prof. Predrag Nikić, PhD

Review / Recenzije:
Prof. Matrandi Pyja, PhD; Prof. Sirakyn Dzy, PhD

Proofreading / Lektura:
Kristina Levatić

Cover / Korice:
Danijela Milutinović

Print / Štampa: 
„Veliki medved”, Belgrade

Copies / Tiraž: 100

Symposium at the International Scientific Interdisciplinary Conference “Yoga in Science – Future and Perspectives” is accredited in the Health Council of the Ministry of Health, Republic of Serbia and registered under the number A-1-3198/10.

Simpozijum na Međunarodnoj naučnoj interdisciplinarnoj konferenciji „Joga u nauci – budućnost i perspektive“ akreditovan je u Zdravstvenom savetu Ministarstva zdravlja Republike Srbije pod brojem A-1-3198/10.